Nina Bruvik Westberg

Nina Bruvik Westberg har en doktorgrad i økonomi ved Norges miljø‐ og biovitenskapelige universitet (NMBU) fra 2016. Hun har spesialisering i utviklingsøkonomi, med særlig fokus på landbruk og barns velferd i Afrika sør for Sahara. Nina har erfaring fra undervisning og forskningsformidling, og omfattende kunnskap om kvantitative metoder. Videre har hun bred erfaring i håndtering og analyse av data på mikronivå, samt håndtering og analyse av geografisk data ved hjelp av GIS-verktøy. Som student og forsker ved NMBU har hun bidratt til planlegging og gjennomføring av feltarbeid. I tillegg har Nina erfaring fra Seksjon for nasjonalregnskap ved Statistisk sentralbyrå, hvor hun blant annet hadde hovedansvar for undervisningssektoren. Nina begynte i Vista i september 2016. For tiden jobber Nina blant annet med et prosjekt hvis formål er å prissette lokale miljøvirkninger av nettiltak i samfunnsøkonomiske analyser for Statnett, gjennomfører et felteksperiment i Vietnam, samt bidrar på et nordisk forskningsprosjekt, Nordic Welfair.

Publikasjoner av Nina Bruvik Westberg: